2024-05-30, Ketvirtadienis 
   Naujienos   >>

Naujienos
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimas

Publikuota: 2022-02-27 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Švietimo centrų asociacijos informaciniame nuotoliniame susitikime, vykusiame šių metų vasario 22 dieną, pagrindinis dėmesys skirtas Ugdymo turinio atnaujinimo klausimams aptarti.

NŠA Ugdymo turinio departamento direktoriaus pavaduotoja Žaneta Vaškevičienė pristatė UTA eigą, vykdomus mokytojų dalykininkų mokymus, o ŠMSM Bendrojo ugdymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja L. Jankauskienė pristatė Nacionalinės švietimo agentūros, įgyvendinant Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Inovacijos vaikų darželyje“ (Nr.09.2.1-ESFA-V-726-01-0001) (toliau – Projektas), parengtus du metodinės medžiagos rinkinius – „Žaismė ir atradimai“ ir „Patirčių erdvės“ – dėl inovacijų diegimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio programose. Šiais rinkiniais yra aprūpintos visos ugdymo įstaigos, kurios vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

Siekiant padėti praktikams dirbti su metodinės medžiagos rinkiniais, buvo parengtos dvi mokymų programos – „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais“ ir „Inovacijomis grįstas priešmokyklinis ugdymas“, taip pat buvo organizuoti mokymai įstaigų komandoms, kurias sudarė ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogas ir pavaduotojas ugdymui arba direktorius. Mokymus vedė rinkinių autoriai ir Projekto mokymuose dalyvavę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, pavaduotojai ugdymui ir direktoriai.

Ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniuose į ugdymą žvelgiama iš vaiko perspektyvos – vaikas pripažįstamas kaip savo poreikius, interesus bei patirtį turinti individualybė, gebanti autentiškai mokytis ir kaupti patirtį dialoginėje sąveikoje su pedagogu ir kitais vaikais.

Rinkiniuose siūlomos tokios veiklos idėjos, kurios turėtų padėti pedagogui tapti aktyviu (ne pasyviu) vaiko ugdymosi situacijų moderatoriumi, naudojančiu visą eilę veiksmingų būdų: įtraukiančio konteksto mokymuisi kūrimą, provokacijos, iššūkio modeliavimą, kūrybinių idėjų pažadinimą, dialogą, projektinį mokymąsi, mąstymą ir kūrybą kartu, refleksijas, įgalinimą ir kt.

Rinkiniuose siūlomos inovatyvios veiklos idėjos orientuotos kurti kontekstus aktyviam, iniciatyviam, judriam, patirtiniam, tyrinėjimais grindžiamam, kūrybiškam, saviraiškiam, dialogiškam, visuminiam, įtraukiam, interaktyviam, turinčiam daug skirtingų galimybių veikti, pažinti, kurti, komunikuoti, reflektuoti vaikų ugdymuisi. Inovatyvios veiklos idėjos orientuotos padėti vaikui tapti savo ugdymosi ekspertu.

Mokymų programa parengta siekiant paskatinti ikimokyklinio amžiaus pedagogus diegti inovacijas ugdyme naudojantis Rinkiniuose pateiktomis idėjomis, padedant jiems praktiškai išbandyti bei su kolegomis ir rengėjais reflektuoti naujas ugdomąsias veiklas. Programos turinys ir darbo su pedagogais formos taip pat orientuotos padėti pasirengti pedagogams vykdyti tolesnę Rinkinių idėjų sklaidą, vedant mokymus kolegoms. Programą sudaro 96 ak. val. Iš jų teorijai ir praktiniam darbui auditorijoje / mokymo centre-darželyje skirta 64 ak. val., o 32 ak. val. – praktinei veiklai savo darbo vietoje.

Susitikime taip pat pristatyta mokymo programa ,,Inovacijomis grįstas priešmokyklinis ugdymas‘‘ yra skirta tobulinti priešmokyklinio ugdymo pedagogų kompetencijas, siekiant inovatyvaus ir kokybiško PU. Projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ metu yra sukurtas reikšmingas inovatyvios metodinės medžiagos paketas projektinėms grupės ir lauko veikloms priešmokyklinio ugdymo grupėje – du rinkiniai su priedais, kurie ir bus pristatomi MP dalyviams. Dalyviai bus inspiruojami ne tik susipažinti su PU inovacijomis, bet ir jas išbandyti bei kurti savąsias. Programos sandara taip pat leis dalyviams naujas patirtis ir žinias susieti su priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo tikslų, uždavinių, principų ir svarbiausių akcentų, vaikų pasiekimų ir ugdymo gairių refleksija.

Šiuo metu rengiamės mokymus surengti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistams.


Akimirkos iš mūsų gyvenimo


Vyksta registracija į renginius

  •    

Edukacinės patirties bankas

  •    

Mums svarbi Jūsų nuomonė

  •    VšĮ Trakų švietimo centras


Kalendorius


GEGUŽĖ
Pr A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Darbo laikas

Pirmadienis 8:00 - 17:00
Antradienis 8:00 - 17:00
Trečiadienis 8:00 - 17:00
Ketvirtadienis 8:00 - 17:00
Penktadienis 8:00 - 15:45
Šeštadienis -
Sekmadienis -
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

  •