2024-06-25, Antradienis 
   Naujienos   >>

Naujienos




Respublikinė konferencija ,,Vaikų socializacija žaidybinėje ugdomojoje veikloje’’

Publikuota: 2023-05-29 Autorius: Trakų l/d ,,Ežerėlis’’ socialinė pedagogė metodininkė Rasa Pavilionienė

Socialinio pedagogo, dirbančio ikimokyklinėje įstaigoje veiklos turinys yra specifinis ir skiriasi nuo socialinio pedagogo dirbančio mokykloje veiklos turinio. Ugdytiniai dar negeba suformuluoti problemą ar ją įvardinti, todėl veikla susideda iš stebėjimo, žaidybinių ugdomųjų veiklų ir darbo su visa bendruomene. Visi profesiniai mokymai/seminarai/paskaitos yra orientuoti į specialistus, dirbančius su paaugliais. Trūksta specializuotų ir tikslinių mokymų ir profesionalios gerosios darbo patirties sklaidos, skirtos šių grupių (ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis amžius) socialiniams pedagogams. Taip gimė idėja suorganizuoti praktikų konferencija.

Konferencijos tikslas - socialinių pedagogų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo ir pradinėse mokyklose, gerosios patirties sklaida - žaidybinių ugdomųjų veiklų ypatumai, turinys ir funkcijos, kurios padeda gerinant vaikų socializaciją, ugdant socialinius gebėjimus ir organizuojant prevencinį darbą su vaikais, tėvais ir mokykloje dirbančiais pedagogais.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinė ir emocinė raida atspindi socializaciją – procesą, kurio metu vaikai susipažįsta su vertybėmis ir visuomenei priimtinu elgesiu. Ji apima vaiko tapsmą kompetentinga ir savimi pasitikinčia asmenybe.

Pagrindinis socialinio pedagogo profesinės veiklos tikslas – vaiko gerbūvio siekis, ankstyvoji prevencija, socialinių įgūdžių ugdymas, socialinės pedagoginės pagalbos suteikimas, sudarant prielaidas sėkmingai augančio žmogaus socializacijai ir pilietinei brandai - sėkminga vaiko socializacija. Ikimokyklinio ugdymo mokykla – pirmoji pagal svarbą ugdymo institucija po šeimos, daranti įtaką socialinei ir emocinei vaiko raidai, kur tėvų auklėjamąsias pareigas pratęsia kvalifikuoti pedagogai, pagalbos specialistai (auklėtojai, socialiniai pedagogai, psichologai, logopedai, specialieji pedagogai).

Vaikai ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokyklose praleidžia nemažą savo laiko dalį, ugdymo/mokymo įstaigos tampa vis labiau reikšmingos tokio amžiaus vaikams, todėl ypatingą dėmesį reikia skirti ikimokyklinukams ir jų problemoms. Įsitikinimai ir nuostatos formuoja vertybes. Formavimasis vyksta tiek nesąmoningai, tiek naudojant išorinį elementą – įsikišimą, kurio principas yra tikslingai keisti ir formuoti vaikų vertybes norima linkme. Tai patyrimo išugdytos asmens savybės ir požiūris į tai, kas kaip turi vykti. Laikui bėgant sąmoningai pripažintos vertybės tampa pasąmoningomis ir automatiškomis. Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinė ir emocinė raida atspindi socializaciją – procesą, kurio metu vaikai susipažįsta su vertybėmis ir visuomenei priimtinu elgesiu. Ji apima vaiko tapsmą kompetentinga ir savimi pasitikinčia asmenybe. Socialinė ir emocinė kompetencija būtina vaikų gerovei.

2023 m. gegužės 12 d. Trakuose vyko Respublikinė socialinių pedagogų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo ir pradinėse mokyklose, konferencija. Konferencijos iniciatorius ir organizatorius Trakų lopšelis – darželis „Ežerėlis“. Konferencija organizuojama įgyvendinus respublikinį projektą „Bendraukime-draugaukime“.

Renginyje pranešimus pristatė:
• Garbės svečias Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos vadovė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos lektorė Dr. Auksė Petruškevičiūtė, tema „Socialinės pedagoginės pagalbos aprėptys ikimokyklinio ugdymo įstaigose“.
• Socialinė pedagogė metodininkė Rasa Pavilionienė Rasa Pavilionienė, Trakų lopšelis – darželis „Ežerėlis“, tema „Socialinio pedagogo vaidmuo patirtiniame vaikų ugdyme“.
• Vyresnioji socialinė pedagogė Jolanta Vaičiūnienė, Trakų r. Aukštadvario mokykla-darželis "Gandriukas“, tema "Socialinių pedagogų gerosios patirties skaidos nauda".
• Psichologė (IV kategorija) Rita Ritaitė Rita Šakevičienė, Vilniaus lopšelis-darželis ,,Žibutė“, tema „Bendradarbiavimas ir bendrystė ugdomosiose veiklose“.
• Socialinė pedagogė metodininkė Liudmila Narkevič, Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazija, tema "Kaip žaidimai padeda tobulinti vaikų sakytinę kalbą?".
• Socialinė pedagogė Zita Asbergaitė, Pasvalio lopšelis-darželis "Žilvitis", tema "Profesinis ugdymas darželyje - linksma, paprasta ir informatyvu".
• Socialinė pedagogė Vilma Pilkienė, pradinių klasių mokytoja Aušra Kuliešienė, Kėdainių rajono Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla, tema "Kaip žaidimai padeda socializuotis vaikams".
• Socialinė pedagogė Jovita Mančienė, Šiaulių lopšelis- darželis "Coliukė", tema "Ankstyvojo amžiaus vaikų socialinių įgūdžių ugdymas per liaudies kūrybą".
• Socialinė pedagogė metodininkė Jolita Skeirienė, Jonavos vaikų lopšeliai - darželiai "Saulutė", "Dobilas", tema "Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochi programą“.
• Socialinė pedagogė metodininkė Renata Pilipauskienė, Šiaulių lopšelis-darželis "Bitė", tema "Socialinių istorijų galimybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Socialinio pedagogo ir ikimokyklinio ugdymo mokytojo patirtys".
• Socialinė pedagogė Inga Žalnerauskienė, Kauno lopšelis-darželis "Klevelis", tema "Socialinio darbo su grupe metodo taikymas dirbant su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais".
• Vyresnioji socialinė pedagogė Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė, Šiaulių lopšelis-darželis "Berželis", tema "Socialines-emocines kompetencijas ugdantys knygų personažai".
• Vyresnioji socialinė pedagogė Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė, Šiaulių lopšelis-darželis "Berželis" ir socialinė pedagogė metodininkė Renata Pilipauskienė, Šiaulių l/d "Bitė", tema "Socialinis pedagogas- relaksacinių popiečių vinis".

Ačiū konferencijos rėmėjams – Trakų rajono savivaldybei, VšĮ Trakų švietimo centrui, Trakų suaugusiųjų mokymo centrui ir Trakų istorijos muziejui. Taip pat dėkojame konferencijos svečiams: Nijolei Lisevičienei ir Alinai Jakonis už palaikymą.








Akimirkos iš mūsų gyvenimo


Vyksta registracija į renginius

  •    

Edukacinės patirties bankas

  •    

Mums svarbi Jūsų nuomonė

  •    



VšĮ Trakų švietimo centras


Kalendorius


BIRŽELIS
Pr A T K Pn Š S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Darbo laikas

Pirmadienis 8:00 - 17:00
Antradienis 8:00 - 17:00
Trečiadienis 8:00 - 17:00
Ketvirtadienis 8:00 - 17:00
Penktadienis 8:00 - 15:45
Šeštadienis -
Sekmadienis -
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

  •