2024-06-25, Antradienis 
   Naujienos   >>

Naujienos
Lietuvos švietimo asociacijų bendradarbiavimo galimybės siekiant mokytojų profesinio tobulėjimo ir mokinių mokymosi pažangos

Publikuota: 2013-12-06 | Autorius: Meilutė Apanavičienė, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro direktorė

Šiuolaikinė mokykla mokytojui kelia uždavinį ugdyti aktyvų, visapusiškai išsilavinusį žmogų, gebantį ne tik dalyvauti nuolat kintančiame visuomenės gyvenime, bet ir savarankiškai inicijuoti pokyčius. Mokslininkų atlikti tyrimai rodo, kad mokiniai diskusijoje apie šiuolaikinį mokytoją išryškina „...profesinę pedagoginę kompetenciją, kurią atskleidžia per mokytojo siekį mokyti mokinius mokytis, profesionaliai pateikti ugdymo turinį, įvairių mokymo metodų, skatinančių mokinių aktyvumą, naudojimą, ugdymo turinio diferencijavimą, ugdymo proceso valdymą“ (Galkienė E., 2009).

Mokytojo profesinė kompetencija, naujos ir įvairios jos tobulinimo galimybės siekiant mokinių mokymosi pažangos, kvalifikacijos tobulinimo kokybė – svarbiausi Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos rūpesčiai, kuriems aptarti ir susitarti buvo organizuojama ne viena respublikinė švietimo centrų konferencija: „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kokybės užtikrinimas: situacija, problemos ir perspektyvos" (2010 m.), „Kvalifikacijos tobulinimo aktualijos švietimo kaitos kontekste“ (2011 m.), „Švietimo centro veikla ir mokytojo profesinė karjera“ (2012 m.). Konferencijose akcentuota, kad siekiant daugiau dėmesio skirti švietimo kokybei mokymosi visą gyvenimą kontekste ypatingas vaidmuo tenka mokytojų profesiniam tobulėjimui, kad mokytojų kvalifikacijos tobulinimo paskirtis – užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančią bendrojo ugdymo kokybę, diskutuota apie tai, kokia turėtų būti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistema, kad skirtingose bendrojo lavinimo zonose dirbantys profesionalai gebėtų bendradarbiauti, siektų naikinti senus veiksmų modelius bei motyvus ir norėtų kurti naujas, visuomenės poreikius tenkinančias ugdymo/si perspektyvas.

Konferencijose taip pat paaiškėjo, kad planuojant ir organizuojant pedagogų kvalifikacijos tobulinimą(si) reikia ir nuoseklaus bendradarbiavimo tarp dalykinių mokytojų asociacijų, aukštųjų mokyklų bei savivaldybių švietimo centrų. Švietimo centruose buvo bandoma susitekti bendrai veiklai, tačiau paaiškėjo, kad reikėtų ir bendrų susitarimų (bendradarbiavimo tarp asociacijų gairių).

Mokytojų dalykininkų asociacijos realiausiai atspindi savo srities mokytojų kompetencijų atnaujinimo ir plėtojimo poreikius. Nuolatinės permainos moksle ir technikoje, socialinės transformacijos kelia naujus reikalavimus mokyklai, o tuo pačiu ir pedagogo kompetencijų tobulinimui, todėl labai svarbus tampa ir bendradarbiavimas su aukštosiomis mokyklomis.

Savivaldybių švietimo centruose sukaupta mokytojų dalijimosi gerąja praktika patirtis sudaro galimybes mokytojams mokytis vieniems iš kitų, skleisti patirtį bei išbandyti naujas bendradarbiavimo formas, kurios padeda gerinti mokinių ugdymosi kokybę. Todėl svarbu bendradarbiauti dalykininkų, aukštųjų mokyklų ir savivaldybių švietimo centrų asociacijoms. Šių visuomeninių organizacijų konstruktyvus dialogas skatintų efektyvesnį pedagogų kvalifikacijos tobulinimą.

Ugdymo plėtotės centrui paskelbus „Švietimo bendruomenių asociacijų stiprinimo programų finansavimo 2013 metais konkurso“ nuostatus, Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacija parengė ir ėmėsi įgyvendinti projektą „Asociacijų bendradarbiavimo gairės“, kurio tikslas - parengti bendradarbiavimo tarp asociacijų gaires, siekiant veiksmingesnio, orientuoto į sėkmingą mokinių mokymąsi, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo.

Svarbiausi šio projekto uždaviniai - organizuoti ir vykdyti dalykinių asociacijų narių kvalifikacijos tobulinimo poreikių analizę, organizuoti įvairių švietimo asociacijų kūrybines dirbtuves, taip pat skleisti informaciją apie projektą ir asociacijų bendradarbiavimą.

Projekto dalyviai - Lietuvos švietimo centrų darbuotojų, aukštųjų mokyklų bei mokytojų dalykininkų, mokyklų vadovų asociacijų nariai.

Įgyvendinant programą pirmiausia siekta išanalizuoti, ko tikimasi iš šiandieninio mokytojo, išsiaiškinti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikius. Planuodama projekto veiklas Lietuvos švietimo centrų asociacijos valdyba ne kartą rinkosi į posėdžius, diskutavo virtualioje aplinkoje, tarėsi su švietimo asociacijomis, kaip geriau pasirengti ir įgyvendinti kūrybinių dirbtuvių idėją.

Kūrybinių dirbtuvių tikslas - aptarti švietimo skyrių ir kvalifikacijos tobulinimo institucijų bendradarbiavimą siekiant mokyklos veiklos kokybės, dalykininkų asociacijų ir švietimo centrų bendradarbiavimo plėtojimo kryptis, Lietuvos tęstinių studijų institucijų asociacijos bendradarbiavimą su švietimo ir ugdymo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą organizuojančiomis asociacijomis, taip pat pasigilinti į tai, kaip besimokantis mokytojas lemia mokyklos tobulėjimą. Pasidalinti mintimis, įžvalgomis, patirtimi pakviesti Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktorius G. Kazakevičius, Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentas R.Šalna, Lietuvos universitetų Tęstinių studijų institucijų asociacijos prezidentė dr. G.Linkaitytė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja dr. O.Visockienė.

Keturiose kūrybinių dirbtuvių darbo grupėse - Švietimo centrų ir mokytojų asociacijų bendradarbiavimas siekiant mokinių mokymosi pažangos, Švietimo centrų ir mokyklų vadovų bendradarbiavimas siekiant mokytojų profesinio tobulėjimo, Universitetų ir švietimo centrų bendradarbiavimo aktualijos ir perspektyvos bei Metodinių susivienijimų ir mokytojų asociacijų bendros veiklos galimybės - diskutuojant su mokytojų, mokyklų vadovų, aukštųjų mokyklų asociacijomis siekta parengti bendradarbiavimo tarp asociacijų gaires, kuriomis vadovaujantis švietimo centruose ir aukštosiose mokyklose būtų planuojamos ir rengiamos mokytojų dalykininkų kvalifikacijos tobulinimo(si) programos.

Lietuvos švietimo centrų darbuotojai tikisi, kad vykdomo projekto dėka prasidėjęs bendradarbiavimas tarp savivaldybių švietimo centrų, aukštųjų mokyklų ir dalykinių mokytojų asociacijų nenutrūks, priešingai, bus tęsiamas ir toliau planuojant mokytojų kvalifikacijos tobulinimą bei organizuojant kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius ir metodinę veiklą, kad suvienijus mokytojų ir mokyklų vadovų asociacijų, savivaldybių metodinių būrelių/tarybų bei švietimo centrų ir aukštųjų mokyklų jėgas pedagogų kvalifikacijos tobulinimas bus efektyvesnis.

Meilutė Apanavičienė, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro direktorė

Akimirkos iš mūsų gyvenimo


Vyksta registracija į renginius

  •    

Edukacinės patirties bankas

  •    

Mums svarbi Jūsų nuomonė

  •    VšĮ Trakų švietimo centras


Kalendorius


BIRŽELIS
Pr A T K Pn Š S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Darbo laikas

Pirmadienis 8:00 - 17:00
Antradienis 8:00 - 17:00
Trečiadienis 8:00 - 17:00
Ketvirtadienis 8:00 - 17:00
Penktadienis 8:00 - 15:45
Šeštadienis -
Sekmadienis -
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

  •