2024-06-25, Antradienis 
   Naujienos   >>

Naujienos
Konferencija ,,Šiuolaikinės mokyklos iššūkiai ugdytiniams ir ugdytojams’’

Publikuota: 2019-11-22 | Autorius: Rūdiškių gimnazijos inf.

2019 m. spalio 30 d. Trakų r. Rūdiškių gimnazijoje vyko respublikinė metodinė-praktinė konferencija ,,Šiuolaikinės mokyklos iššūkiai ugdytiniams ir ugdytojams“, skirta aptarti šiuolaikinės mokyklos aktualijas ir dalijantis idėjomis, patirtimi bei praktinėmis įžvalgomis kartu ieškoti būdų bei galimybių, padedančių spręsti ugdymo(si) uždavinius. Konferencijos dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, ikimokyklinio ugdymo pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, Trakų r. savivaldybės administracijos ir Trakų švietimo centro atstovai. Susirinkusiuosius pasveikino Trakų švietimo centro direktorė Nijolė Lisevičienė ir Trakų r. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėja Dalia Dzigienė, kartu su Rūdiškių gimnazijos direktore Jelena Ignatovič linkėjusios ne tik pasidalyti gerąja ugdymo(si) patirtimi, aptarti esamas bei naujai diegiamas priemones, bet ir ieškoti veiksmingų būdų, atliepiančių skirtingų galimybių mokinių poreikius ir gerinančių mokymo(si) kokybę.

Vilniaus universiteto profesorė Vilija Targamadzė savo pranešime ,,(Ne)atrastoji naujoji karta: didaktinis naratyvas“ apibūdino naują Z mokinių kartą, augančią skaitmeninių ryšių pasaulyje. Šios kartos vaikai pasižymi ne tik kūrybingumu, novatoriškumu, bet ir aukštu nerimo lygiu, todėl yra linkę atsiriboti nuo aplinkos ir panirti į virtualią erdvę. Tai skatina socialinį autizmą – negebėjimą užmegzti emocinių ir socialinių ryšių. Profesorė pabrėžė, kad būtent todėl su šia karta dirbantys ugdytojai turėtų ieškoti būdų, padedančių nuo tikrovės atitrūkusiems vaikams atsigręžti į realią aplinką, taikyti bendravimą ir bendradarbiavimą skatinančius metodus. Socialinės politikos ekspertė ir socialinė darbuotoja Gabrielė Tervidytė pristatė vaiko raidos sutrikimų terapijos ir konsultacijų centro ,,Penki pojūčiai“ veiklą, papasakojo apie naujas technologijas, taikomas dirbant su socioemocinių ir mokymosi problemų turinčiais vaikais bei jų šeimomis. Garso, vaizdo, kvapo stimuliatoriai, pasunkintos ir kitos terapinės priemonės yra naudingos mažinant vaikų patiriamą nerimą, padedant jiems susikaupti ir atsipalaiduoti. Trakų r. Rūdiškių gimnazijos mokytoja Zita Bartkevičienė, remdamasi 2019 m. atliktu mokinių nuomonės tyrimu, atskleidė pačių mokinių požiūrį į mokymosi motyvaciją ir veiksnius, padedančius siekti asmeninės mokymosi pažangos. Jaunesniojo amžiaus mokinius geriau mokytis skatina mokytojų ir visos šeimos pastangos bei paskatos, o vyresnieji mokiniai asmeninės pažangos siekia tada, kai patys išsikelia tikslus ir siekia užsibrėžto rezultato.

Įvairių dalykų mokytojų darbo grupėje aptarta, kokius mokymo(si) metodus naudoti įžengus į antrąjį Lietuvos šimtmetį, svarstyta, kaip, derinant praktinę veiklą ir kūrybingumą, ugdyti(s) aukštesniuosius gebėjimus, mokytis be vadovėlio, kokiu tikslu per pamokas ir neformalioje veikloje pasitelkti išmaniąsias technologijas, kaip didinti mokinių motyvaciją fizinio ugdymo pamokose ir gamtamokslinėje veikloje, kokius projektinės veiklos elementus ir mąstymo įrankius taikyti šiuolaikinėje pamokoje. Pradinio ugdymo darbo grupėje dalytasi multisensorinio mokymo, projekto metodo, gamtamokslinės spintos priemonių, teatrinio ugdymo principų taikymo galimybėmis bei praktine patirtimi. Nagrinėta, kaip, atsižvelgiant į individualius gebėjimus, bendradarbiaujant su tėvais, padėti vaikui siekti sėkmės. Pagalbos mokiniui specialistų darbo grupėje analizuota, kokie fonetinės grafikos pratimai, žaidimai yra veiksmingiausi padedant įveikti mokymosi sunkumus, kaip fonologinio suvokimo ugdymas padeda siekti mokymosi pažangos, taip pat aptarta, kokią naudą mokinių ugdymui(si) ir socioemocinei brandai turi projektinė veikla ir individualizuotos prieigos. Pranešimų sąrašas.

Konferencijos pranešėjų ir dalyvių nuomone, atliepiant šiuolaikinės mokyklos iššūkius, svarbu įvairiais būdais tradicinėje ir netradicinėje aplinkoje žadinti skaitmeninės kartos vaikų kūrybiškumą, atsižvelgti į individualius jų poreikius bei galimybes, skatinti pozityvią socializaciją, o vaizdines-garsines mokymo priemones, mąstymo įrankius, projektinės veiklos, kūrybinės raiškos elementus ir išmaniąsias technologijas naudoti kaip bendrųjų kompetencijų ir aukštesniųjų gebėjimų ugdymo priemones. ,,Mokykloje svarbus kiekvienas vaikas, todėl ugdytojai turi būti kantrūs ir išradingi ieškodami būdų, padedančių kiekvienam pajusti mokymosi sėkmę“, – konferencijos dalyvių įžvalgas apibendrino Rūdiškių gimnazijos pavaduotoja ugdymui Rima Kazlauskienė.
Akimirkos iš mūsų gyvenimo


Vyksta registracija į renginius

  •    

Edukacinės patirties bankas

  •    

Mums svarbi Jūsų nuomonė

  •    VšĮ Trakų švietimo centras


Kalendorius


BIRŽELIS
Pr A T K Pn Š S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Darbo laikas

Pirmadienis 8:00 - 17:00
Antradienis 8:00 - 17:00
Trečiadienis 8:00 - 17:00
Ketvirtadienis 8:00 - 17:00
Penktadienis 8:00 - 15:45
Šeštadienis -
Sekmadienis -
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

  •