2024-06-25, Antradienis 
   Naujienos   >>

Naujienos
Pasirašyta projekto ,,Kompleksinių paslaugų šeimai plėtojimas Trakų rajone’’ įgyvendinimo sutartis

Publikuota: 2017-10-29 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Spalio 27 dieną rajono savivaldybės administracijoje pasirašyta projekto ,,Kompleksinių paslaugų šeimai plėtojimas Trakų rajone’’, finansuojamo Europos struktūrinių fondų įgyvendinimo sutartis. Projekto tikslas - sustiprinti šeimą, įveikti iškilusius sunkumus ir krizes bei padėti derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, Trakų, Lentvario, Rūdiškių miestuose ir Trakų rajono seniūnijose, kur bus organizuojamos kompleksinės paslaugos šeimoms ir jų vaikams. Projektas bus įgyvendinamas 4 metus, jo įgyvendinimui skirta 264 119,84 tūkstančių eurų.

Paslaugų poreikis atsispindi socialinėje statistikoje, kadangi nemažas procentas šeimų (asmenų) yra nuolat patenkančių į rizikos grupę. Šio proceso stabdymui turi būti nukreiptas dėmesys į tas šeimas, kurios susiduria su sunkumais (dar nėra rizikos grupėje), tačiau kurios negauna jokių socialinių paslaugų, t. y. su jomis nedirba socialiniai darbuotojai.

2016 m. Statistikos departamento duomenimis, Trakų rajono savivaldybėje gyveno 33 020 gyventojų (toliau – gyv.). Iš jų Lentvario mieste 10 346 gyv., Rūdiškių mieste 2 122 gyv., Trakų mieste 4 633 gyv., Trakų rajono kaimuose yra 15 919 gyv. Trakų rajone gyvena 6142 vaikai (2014 m.), iš kurių 108 nustatyta globa, 65 vaikai gyvena globėjų (rūpintojų) šeimose.

Lentvario mieste gyvena daugiausiai gyventojų, šeimų ir jose gyvenančių vaikų. Savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – VTAS) duomenimis, 2015 m. iš viso rajone į Socialinės rizikos šeimų apskaitą įrašytos 138 šeimos (jose auga 291 vaikas), iš jų 33 proc. šeimų gyvena Lentvario mieste. Šiuo metu 61 vaikas gyvena globėjų (rūpintojų) šeimose, tai sudaro 1 proc. nuo bendro rajono vaikų skaičiaus. 2015 m. vaiko teisių apsaugos skyriui žinomi 84 smurto atvejai (2014 m. – 107, 2013 m. – 124, 2012 m. – 85, kai vaikai nukentėjo nuo fizinės, seksualinės ar psichologinės prievartos. Vaikų teisių apsaugos skyrius 2015 metais vaikus atstovavo 261 bylose (2014 m. -309, 2013 m. – 307), 284 teismo posėdžiuose (2013 m. – 345 teismo posėdžiuose).

Trakų rajono socialinė statistika atitinka vidutines arba žemesnes negu vidutines šalies tendencijas (Socialinės rizikos šeimų skaičius – 138 (2015 m.), Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų skaičius 1000-iui vaikų – 47,16 (2014 m.), Specialiųjų poreikių turintys mokiniai 1000-iui mokinių – 54,3 (2014 m.), Socialinės pašalpos gavėjų skaičius 1000-iui gyventojų – 46,59 (2014 m.), todėl permanentiškai nevykdant šeimos stiprinimo veiklos ir nestiprinant visų šeimų, vis daugiau asmenų pateks į rizikos grupę.

Įgyvendinant projektą Trakų r. paramos šeimai ir vaikams centras (Partneris 1-as), direktorė Loreta Oliškevičienė, atliks Bendruomeninių šeimos namų (toliau – BŠN) funkcijas ir vykdys pagal aprašą įgyvendinti numatytas veiklas – paslaugų šeimai organizavimo ir koordinavimo veiklą bei potencialios tikslinės grupės informavimo, konsultavimo apie kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimai, įtraukimo į paslaugas priemonių vykdymo, tikslinių grupių informavimo apie kitas aktualias savivaldybėje teikiamas paslaugas ir vykdomas programas veiklą. Trakų švietimo centras (Partneris 2-as), direktorė Nijolė Lisevičienė, įgyvendins paslaugų šeimai teikimo veiklas, kaip jos aprašytos finansavimo sąlygų apraše (psichosocialinė pagalba, šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos, pozityvios tėvystės mokymai), išskyrus mediacijos ir vaikų priežiūros ir pavėžėjimo paslaugų veiklas, kurios bus vykdomos tik esant poreikiui.

Paslaugos šeimoms bus teikiamos pagal sudarytą grafiką. Prieš paslaugų teikimą bus atliekami visuomenės informavimo darbai, kuriuos atliks informacinių iniciatyvų organizatorius įdarbintas BŠN. Trakų rajono gyventojams bus teikiamos šios paslaugos:

  1. Paslaugų teikimo koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą (231 asm.);
  2. Psichosocialinė pagalba (176 asm.);
  3. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos (208 asm.);
  4. Pozityvios tėvystės mokymai (176 asm.).

Projekto tikslinės grupės – šeimos, tėvai, vaikai, nėščiosios (neišskiriant rizikos grupės ir asmenų su negalia) arba asmenys, kuriems reikalinga kompleksinė ir kvalifikuota socialinė pagalba.

Paslaugų teikimo koordinavimui užtikrinti, planuojama Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centre, Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų r.sav., atidaryti Bendruomeninius šeimos namus, kurie funkcionuos visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Projekto įgyvendinimo metu bus sudaromos sutartys su kvalifikuotais specialistais kompleksinei šeimos stiprinimo, įgalinimo paslaugai teikti Trakų , Lentvario, Rūdiškių miestuose ir Trakų rajono seniūnijose.

Nuotraukoje – sutarties pasirašyme (iš kairės) Trakų r. paramos šeimai ir vaikams centro direktorė Loreta Oliškevičienė, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius Darius Kvedaravičius, VšĮ Trakų švietimo centro direktorė Nijolė Lisevičienė ir savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Danutė Zaleckienė.

Akimirkos iš mūsų gyvenimo


Vyksta registracija į renginius

  •    

Edukacinės patirties bankas

  •    

Mums svarbi Jūsų nuomonė

  •    VšĮ Trakų švietimo centras


Kalendorius


BIRŽELIS
Pr A T K Pn Š S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Darbo laikas

Pirmadienis 8:00 - 17:00
Antradienis 8:00 - 17:00
Trečiadienis 8:00 - 17:00
Ketvirtadienis 8:00 - 17:00
Penktadienis 8:00 - 15:45
Šeštadienis -
Sekmadienis -
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

  •