2024-07-23, Antradienis 

Naujienos
Atostogas pasitinkant

Publikuota: 2024-07-16 | Autorius: Danutė Vizmanaitė

Mokslo metus užbaigęs Vilniaus A. Kulviečio klasikinės gimnazijos kolektyvas nusprendė 27 birželio surengti išvažiuojamąjį seminarą tema ,,Efektyvi komunikacija. Emocinis intelektas‘‘ iš ,,Ateities įgūdžių kurso‘‘. Nors mokslo metų eigoje tikrai nemažai komunikuota[]


Įgyvendiname ,,Įtraukiojo ugdymo pagrindų programą’’

Publikuota: 2024-07-16 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Birželio 27 d. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje startavome su tęstiniais Tūkstantmečio mokyklų programos (TŪM) „Įtraukiojo ugdymo pagrindų programa“ mokymais, kurie skirti mokyklos komandai iki 5 asmenų: vienam administracijos atstovui, socialiniam pedagogui.[]


Medeiniečiai tarptautiniame projekte Lenkijoje

Publikuota: 2024-06-21 | Autorius: Liudmila Maksimec

Birželio 2-8 dienomis VšĮ Trakų švietimo centras, būdamas Lenkijos Naujojo Sončo organizacijos OHP (vadovas Leszek Olech) partneriu, įgyvendino projektą, kuriuo siekiama supažindinti jaunimą su gresiančiomis aplinkos taršos pasekmėmis bei skatinti gyventi tvariau.[]


STEAM mokymai vilkaviškiečiams

Publikuota: 2024-06-21 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Vilkaviškio pradinė mokykla, dalyvauja Švietimo pažangos programoje „Tūkstantmečio mokyklos“, kurios tikslas – mažinti mokinių pasiekimų atotrūkius ir sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(-si) sąlygas kiekvienoje savivaldybėje. TŪM projekte didelis dėmesys skiriamas ne tik priemonėms, bet ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimui.[]


Bendradarbiavimas su Istorijos muziejumi - džiugina

Publikuota: 2024-06-21 | Autorius: Danutė Vizmanaitė

Artėja tradicinė Viduramžių šventė, kuri vyks atnaujintoje Trakų pusiasalio saloje, kurios visi bokštai atstatyti ir jie pritaikyti edukacijoms. Anot istorikų, Pusiasalio pilis pradėta statyti XIV a. antrojoje pusėje. Tai viena didžiausių gardinių Lietuvos pilių, kurios plotas siekia net 4 ha.[]


Trakų TAU - Telšiuose

Publikuota: 2024-05-31 | Autorius: Danutė Vizmanaitė

Trakų TAU mokslo metus užbaigė išvyka į miestą, laikomą Žemaitijos sostine -Telšius. Miestas įsikūręs ant septynių kalvų prie Masčio ežero. Tai Žemaičių katalikybės centras. Su miesto istorija mus supažindino gidas A.Dacys. Sužinojome apie miesto simboliu tapusią meškutę, skaičiavome, kiek jų viso yra mieste..., bet nepavyko.[]


,,Patirčių slėnyje‘‘ - mokymasis kitaip

Publikuota: 2024-05-31 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Trakų r. savivaldybės suaugusiųjų neformalaus švietimo ir tęstinio mokymosi koordinacinės tarybos nariai kartu su Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Dalia Dzigiene ir pavaduotoja Alina Jakonis bei švietimo įstaigų vadovais apsilankė Mokymosi namuose ,,Patirčių slėnis'', įsikūrusiuose Dobrovolės kaime. Čia veikia darželis ir mokyklėlė bei vykdomas ugdymas šeimoje.[]


Susipažinti su rajono įstaigomis – smagu ir naudinga

Publikuota: 2024-05-05 | Autorius: Anželika Vunš

Gausus būrys svečių iš „Trečiojo amžiaus universiteto“ aplankė Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centrą. Į susitikimą atvykę 40 senjorų buvo supažindinti su centro veikla ir teikiamomis paslaugomis. Susitikimo metu pristatytos atvejo vadybininkų, socialinių darbuotojų, Vaikų dienos centro, Krizių centro, Globos centro funkcijos, taip pat svečiai supažindinti ir su Trakų rajono bendruomeniniais šeimos namais.[]


Sveikatos kabinetas – erdvė sveikatinimui ir prevencijai

Publikuota: 2024-05-05 | Autorius: Zita Norkienė

Trakų rajono ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų atnaujinimo ir aprūpinimo priemonėmis projektas eina į pabaigą. Vakar, balandžio 24 dieną Paluknio gimnazijose įvyko konferencija, kurios metu pristatėme projekto rezultatus - atliktus darbus, nupirktas priemones. Projekto tikslus ir pasiektus rezultatus pristatė Trakų visuomenės sveikatos biuro[]


Diegiame atnaujintą ugdymo turinį ikimokykliniame ugdyme

Publikuota: 2024-05-05 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Esminės ikimokyklinio ugdymo programos kūrimo ir atnaujinimo kryptys nubrėžtos  Ikimokyklinio ugdymo programos gairėse . Jose pateikiami esminiai susitarimai dėl vaikų iki 6 metų ugdymo programos, jos kūrimo ir atnaujinimo krypčių, apimančių požiūrį į vaiką ir jo ugdymąsi vaikystėje[]


,,Žaidžiame muziką’’

Publikuota: 2024-05-05 | Autorius: Danutė Vizmanaitė

Vilniaus lopšelyje-darželyje "Aušrelė" balandžio 19 dieną vyko meninio ugdymo mokytojų praktinis seminaras "Žaidžiame muziką". Jame dalyvavo 31 klausytojas. Pranešimus skaitė 5 pranešėjai.[]


Kaip pasirengti ikimokyklinių įstaigų veiklos kokybės išoriniam vertinimui?

Publikuota: 2024-05-05 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Siekdami padėti rajono ikimokyklinių įstaigų bendruomenėms pasirengti veiklos kokybės išoriniam vertinimui, surengėme mokymus. Mokymų tikslas - išanalizuoti mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos kokybės išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą bei aptarti vertinimo sritis ir rodiklius bei kokybės kriterijus, kuriais remiantis nustatomas[]


,,Tu skambėk, stebuklingas ir didis‘‘ (B.Brazdžionis)

Publikuota: 2024-04-08 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Trakų TAU studentai kartu su Onuškio D. Malinausko pagrindinės mokyklos ir Paluknio ,,Medeinos’’ gimnazijos pedagogais dalyvavo literatūrinėje muzikinėje popietėje ,,Tu skambėk, stebuklingas ir didis‘‘ (B.Brazdžionis), skirtoje paminėti lietuvių kalbos metams,[]


Gera komanda – sėkmės garantas

Publikuota: 2024-04-08 | Autorius: Rima Blikertienė

Nors Velykinės atostogos, bet mokyklose verda gyvenimas. Vienur egzaminai, kitur tarpiniai patikrinimai, na o pas mus, Onuškio Donato Malinausko pagrindinėje mokykloje vyko mokymai mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams ,,Vadovavimo komandai strategijos, komandos efektyvumo didinimas bei vaidmuo komandoje".[]


Lentvario l/d ,,Šilas – respublikinė konferencija

Publikuota: 2024-03-25 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Lentvario lopšelyje-darželyje „Šilas“ vyko respublikinė metodinė diena „Įvairiapusių raidos sutrikimų ir sulėtėjusios raidos vaikų ugdymo(si) ypatumai ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje“. Į renginį atvyko: Trakų rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotoja[]
Akimirkos iš mūsų gyvenimo


Vyksta registracija į renginius

  •    

Edukacinės patirties bankas

  •    

Mums svarbi Jūsų nuomonė

  •    VšĮ Trakų švietimo centras


Kalendorius


LIEPA
Pr A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Darbo laikas

Pirmadienis 8:00 - 17:00
Antradienis 8:00 - 17:00
Trečiadienis 8:00 - 17:00
Ketvirtadienis 8:00 - 17:00
Penktadienis 8:00 - 15:45
Šeštadienis -
Sekmadienis -
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

  •