2020-02-23, Sekmadienis 
   Projektai   >>  Įgyvendinti projektai   >>

Naujienos




Iš BĮ Trakų švietimo centro projektinės veiklos įgyvendinimo istorijos

Buvusi biudžetinė įstaiga Trakų švietimo centras, veikusi nuo 2004 metų iki 2013 birželio mėn. 20 dienos (Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 dienos sprendimu Nr.S1 – 156 reorganizuota į Trakų suaugusiųjų mokyklą ir Trakų švietimo pagalbos tarnybą ), didelį dėmesį skyrė projektams. Tam, kad ši veikla taptų įstaigos prioritetine, teko nemažai mokytis tiek savarankiškai, tiek ir lankant seminarus. Įdėtas pastangas atpirkdavo pasitenkinimas, kai projektų dėka atsirasdavo galimybė nemokamai (be savivaldybės ar MK lėšų ) rajono bendruomenei pasiūlyti naujas veiklas, mokymus. Pirmasis sėmingas projektas bendruomenių mokymų organizavimui ,, Į besimokančią informacinę visuomenę’’ paakino tolesnei projektinei veiklai. Tad parengėme ir įgyvendinome du Norvegų fondo remiamus projektus: ,,Tobulėkime’’ ir ,,Karjeros link’’. Pastarojo dėka visas kolektyvas turėjo galimybę savaitę laiko praleisti Norvegijoje ir susipažinti su jų šalies švietimo centrų veikla.

Įgyvendindami projektą ,,Projektas kaip mokymo(si) ir bendradarbiavimo priemonė’’, projektinės veiklos mokėme eilę rajono mokyklų komandų, užmezgėme glaudžius bendradarbiavimo saitus su Suvalkų švietimo centru (Lenkija) ir to regiono švietimo įstaigomis.

Tik įgyvendinus projektą ,,Sėkmingo mokymosi link’‘ atsirado galimybė įkurti formalaus ugdymo skyrių, o projekto ,,Mokomės kartu’’ - padėti SUP turintiems rajono moksleiviams, kurie yra ne tik mokyklos ar pedagoginio psichologinio skyriaus rūpestis.

Projektų dėka prikelti antram gyvenimui dešimtmečius merdėję pastatai, įstaiga d materialiai aprūpinta inovatyviomis mokymo(si) priemonėmis: įsigyta video vaizdo įranga, atnaujinta kompiuterinės technologijos.

Noriu nuoširdžiai padėkoti pagalbininkėms rengiant ir įgyvendinant projektus: metodininkei D. Vizmanaitei, buhalterei A.Garčinskienei. Be abejo, sutelktame kolektyve vieni kitiems talkino, tad jei vieni daugiau dėmesio skyrė projektinei veiklai, kiti juos pavaduodavo kitose veklose, kaip antai metodininkei L. Ruškevičiūtei daugiau dėmesio ir laiko tekdavo skirti metodiniams renginiams, seminarams, kitiems- skirti daugiau laiko kitoms veikloms, dirbti savarankiškiau, mažiau sulaukiant vadovo pagalbos. Įgyvendinami tarptautiniai Švietimo paramos fondo projektai įstaigos darbuotojams atvėrė galimybę apsilankyti kitose šalyse, mokytis iš kitų sukauptos patirties ir pristatyti savo pasiekimus. Naujai įsteigtai įstaigai paliekamas įgyvendinti ne tik parengtas, bet ir apie pusę milijono finansavimą gavęs itin inovatyvus projektas su puikiais partneriais Baltarusijoje ,,Pažinkime vieni kitus per fotografiją ir mediją’’.

Džiaugiuosi, kad ne tik pedagoginė bendruomenė, bet ir eilė nevyriausybinių organizacijų, verslo atstovų teikia idėjas naujiems projektams ir net papildo VšĮ, tapdami jos dalimi. Ir neveltui, – juk per šį dešimtmetį į rajono gerbūvį bei žmogiškuosius resursus projektų dėka investuota virš 7 milijonų litų.




Akimirkos iš mūsų gyvenimo


Vyksta registracija į renginius

  •    

Edukacinės patirties bankas

  •    

Mums svarbi Jūsų nuomonė

  •    



VšĮ Trakų švietimo centras kvieča savanoriauti


Kalendorius


VASARIS
Pr A T K Pn Š S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Darbo laikas

Pirmadienis 8:00 - 17:00
Antradienis 8:00 - 17:00
Trečiadienis 8:00 - 17:00
Ketvirtadienis 8:00 - 17:00
Penktadienis 8:00 - 15:45
Šeštadienis -
Sekmadienis -
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

VšĮ Trakų švietimo centras priima savanorius

  •